´Älä äänestä homofobiaa eduskuntaan!´ -kysymyksiä ja vastauksia

Tällä sivulla ruoditaan erilaisia kampanjan aiheisiin ja kampanjaan liittyviä kysymyksiä ja väitteitä. Jos sinusta jokin asia pitäisi käsitellä täällä, ota yhteyttä palautelomakkeella.

Ja asiaan...

Koska eduskuntavaalit järjestetään?

Eduskuntavaalit toimitetaan 17. huhtikuuta 2011. Ennakkoon voi äänestää kotimaassa 6. - 12.4. ja ulkomailla 6. - 9.4.. Vaaleissa valitaan 200 kansanedustajaa Suomen eduskuntaan.

Mistä tietää kuka on homofobinen ehdokas? Ketä ehdokasta tai mitä puoluetta ei kannata äänestää?

Kannattaa tutustua ehdokkaan mielipiteisiin. Tietoa saat vaikkapa näiltä sivuilta ja vaalikoneista.

Ota selvää, haluaako ehdokas, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille kuuluvat samat oikeudet kuin ns. valtaväestölle, ja mikä on ehdokkaan suhtautuminen sukupuolineutraaliin avioliittoon sekä muihin yhdenvertaisuutta lisääviin kysymyksiin.

Käytännössä jokaisessa puolueessa on ehdokkaita, jotka ovat valmiita edistämään yhdenvertaisuutta. Samoin jokaisessa puolueessa on ehdokkaita, jotka eivät kannata yhdenvertaisia oikeuksia. Toisissa puolueissa on enemmän tasa-arvon kannattajia kuin toisissa.

Suomessa käytettävän vaalitavan tähden mieleiselle ehdokkaalle annetut äänet saattavat auttaa saman puolueen tai vaaliliiton toisen, vähemmän mieleisen ehdokkaan läpi, koska saadut äänet määrittelevät yksittäisen ehdokkaan paikan läpipääsevien listalla ja kustakin puolueesta (vaaliliitosta) pääsee läpi niin monta ehdokasta kuin puolueen (vaaliliiton) ehdokkaille tulleet äänet määräävät.

Tätä kampanjaa tukevia ehdokkaita voi ainakin pitää yhdenvertaisuuden näkökulmasta hyvinä vaihtoehtoina.

* * * * *

Eikö homoseksuaaleilla ole jo tasa-arvoinen oikeus solmia avioliitto vastakkaista sukupuolta olevan ihmisen kanssa?

Homoseksuaalinen ihminen voi mennä naimisiin vastakkaista sukupuolta olevan ihmisen kanssa, kuten myös heteroseksuaalinen ihminen voi rekisteröidä parisuhteen samaa sukupuolta olevan ihmisen kanssa.

Homopari ei voi kuitenkaan solmia keskenään avioliittoa (eikä heteropari rekisteröidä parisuhdettaan). Vaikka yksittäisten ihmisten kohdalla lainsäädäntö näennäisesti voidaan tulkita tasa-arvoiseksi, ei se sitä pariskuntien kohdalla ole.

Pariskuntien epätasa-arvoisen aseman ratkaisee yksi yhteinen avioliittolaki, joka ei ota kantaa osapuolten sukupuoleen. Laki parantaa samalla sellaisessa parisuhteessa elävän asemaa, jossa toinen osapuoli käy läpi sukupuolenkorjausprosessia.

* * * * *

Miksi avioliitto-oikeus pitäisi olla pariskunnilla, jotka eivät voi saada lapsia? Miksi yhteiskunnan pitäisi tukea parinmuodostusta, joka ei johda luonnollisin keinoin jälkikasvuun?

On myös heteropariskuntia, jotka eivät voi saada lapsia. Syyt voivat olla esimerkiksi lääketieteelliset. On myös heteropareja, jotka ovat tietoisesti valinneet lapsettomuuden. Miksi samaa sukupuolta olevilla pareilla pitäisi olla vähäisempi oikeus avioliittoon?

Yksilön hyvinvoinnin kannalta oikeus saada yhteiskunnan tunnustus omalle parisuhteelle on tärkeä. Yhteiskunnan antama tunnustus on tärkeä myös perheessä eläville lapsille. Samaa sukupuolta olevien parisuhteille annettava samanlainen yhteiskunnan tunnustus kuin hetero-parisuhteille annetaan, on merkki siitä, että perhe on hyväksytty. Tunnustus ei vähennä mitenkään eri sukupuolta olevien vanhempien perheiden arvoa.

Tällä hetkellä samaa sukupuolta oleville pareille tarjottava rekisteröity parisuhde on eräänlainen kakkosluokan avioliitto. Siinä ei ole automaattista mahdollisuutta yhteiseen sukunimeen, se erotetaan julkishallinnon lomakkeissa avioliitosta ja paljastaa samalla henkilön seksuaalisen suuntautumisen ulkopuolisille, eikä siinä ole mahdollisuutta ulkoiseen adoptioon.

Kahden rinnakkaisen, mutta lähes yhtäläisen parisuhdeinstituution ylläpitäminen lisää byrokratiaa ja jättää osan pariskunnista perusteetta huonompaan asemaan. Tällainen erottelu leimaa seksuaaliset vähemmistöt ryhmäksi, jolle ei voi luottaa samoja oikeuksia kuin valtaväestölle. Leimaaminen puolestaan vaikuttaa haitallisesti esimerkiksi ei-heteron kasvavan nuoren kehitykseen.

* * * * *

Kannatan homopareille muita avioliiton oikeuksia, mutta eikö ulkoinen adoptio-oikeus ole jo liikaa?

Ei se ole liikaa. Olennaista on, että adoptoitava lapsi saa hyvän ja turvallisen kodin. Jokainen adoptio on yksittäistapaus ja käy tiukan seulan läpi, jossa lapsen tulevat olosuhteet kartoitetaan hyvin tarkasti. Ei ole perusteita rajata samaa sukupuolta olevia pareja automaattisesti ulos.

* * * * *

Lue lisää:

       Tukijat / Stödjarna
(jätä myös oma tuen ilmauksesi)
Ehdokkaat / KandidaterKampanjan taustalla:

Sateenkaariyhteisöt ry

Seta ry

Yhteistyössä:
Regngbågsankan rf

Taustaa

Seta / vaalisivu

»Setan vaalitavoitteet
»Taustatietoa avioliittolaista
»Taustatietoa hlbt-poliittisesta ohjelmasta

ranneliike.net / vaalisivu:twitter

 
© Sateenkaariyhteisöt ry 2006 - 2019 • Kaikki oikeudet pidätetään. All rights reserved.