Parisuhdelain puolesta ja vastaan äänestäneet

28.9.2001 kansanedustajat painoivat nappia ja päättivät, saavatko homot ja lesbot rekisteröidä parisuhteensa. Äänestystä edeltävä keskustelu oli pitkä ja myrskyisä - ja joidenkin kansanedustajien puheet jopa loukkaavia.

Äänestyksen tulos oli myönteinen, vaikka vastustajiakin oli. Vihreiden koko eduskuntaryhmä oli puolesta, kun taas Kristilliset vastaan. Muissa puolueissa puntit olivat enemmän tai vähemmän tasan.

Vasen laita, naiset, kaupungit, ruotsinkieliset ja eteläinen Suomi olivat myönteisimpiä, kun taas oikea laita, miehet, maaseutu ja pohjoisempi osa valtakunnasta olivat vastaan. Suurin osa näistä ehdokkaista ei enää ole ehdolla, mutta joitakuita kumminkin.

Puolesta

SDP

Backman Jouni
Filatov Tarja
Gustafsson Jukka
Haatainen Tuula
Hellberg Klaus
Hiltunen Raakel
Huovinen Susanna
Jaakonsaari Liisa
Juurola Ulla
Kallio Reijo
Kalliomäki Antti
Kanerva Erkki
Karhu Saara
Kautto Tarja
Kekkonen Antero
Kiljunen Kimmo
Koskinen Johannes
Koskinen Marjaana
Lipponen Paavo
Luhtanen Leena
Mikkola Jukka
Mönkäre Sinikka
Olin Kalevi
Paasio Heli
Peltomo Pirkko
Prusti Riitta
Puisto Virpa
Rahkonen Susanna
Rajamäki Kari
Ranta Jussi
Rönni Tero
Saarinen Matti
Skinnari Jouko
Tahvanainen Säde
Taipale Ilkka
Tuomioja Erkki
Urpilainen Kari
Vehkaoja Marjatta
Viitanen Pia
Vähänäkki Matti

Keskusta

Isohookana-Asunmaa Tytti
Jäätteenmäki Anneli
Karpela Tanja
Kiviniemi Mari
Komi Katri
Lehtomäki Paula
Puhakka Osmo
Rossi Markku
Vanhanen Matti
Vehviläinen Anu

Kokoomus

Antvuori Pirjo
Harkimo Leena
Itälä Ville
Karttunen Marjukka
Katainen Jyrki
Linden Suvi
Markkula Markku
Niinistö Sauli
Perho Maija
Pietikäinen Sirpa
Piha Kirsi
Sarkomaa Sari
Tiura Marja
Vilen Jari
Zyskowicz Ben

Vasemmistoliitto

Helle Esko
Huotari Anne
Huutola Matti
Korhonen Martti
Kuoppa Mikko
Laakso Jaakko
Lapintie Annika
Ojala Outi
Polvi Iivo
Siimes Suvi-Anne
Stenius-Kaukonen Marjatta
Syvärinen Katja
Tennilä Esko-Juhani
Tiusanen Pentti
Uotila Kari

RKP

Biaudet Eva
Bremer Klaus
Enestam Jan-Erik
Gestrin Christina
Jansson Gunnar
Lax Henrik
Nordman Håkan
Pietikäinen Margareta
Wideroos Ulla-Maj

Vihreät

Andersson Janina
Anttila Ulla
Brax Tuija
Forsius Merikukka
Hassi Satu
Krohn Irina
Mertjärvi Rauha-Maria
Ojansuu Kirsi
Pulliainen Erkki
Sinnemäki Anni
Soininvaara OsmoTyhjä

Valto Koski (SDP)

Vastaan

SDP

Karjalainen Tapio
Kuisma Risto
Kähkönen Lauri
Lahtela Esa
Laitinen Reijo
Mähönen Raimo
Seppälä Arto
Tykkyläinen Marja-Liisa
Wallin Harry

Keskusta

Aho Esko
Aho Hannu
Ala-Nissilä Olavi
Anttila Sirkka-Liisa
Hyssälä Liisa
Kalli Timo
Karjula Kyösti
Kerola Inkeri
Keränen Niilo
Korva Timo
Kääriäinen Seppo
Lahtela Seppo
Laukkanen Markku
Leppä Jari
Leppänen Johannes
Lintilä Mika
Lämsä Eero
Manninen Hannes
Myllyniemi Kari
Mölsä Tero
Neittaanmäki Petri
Nousiainen Pekka
Oinonen Lauri
Pekkarinen Mauri
Ranta-Muotio Aulis
Rantakangas Antti
Rehula Juha
Saapunki Pauli
Salo Mauri
Takkula Hannu
Vihriälä Jukka
Vilkuna Pekka
Väistö Matti
Ylä-Mononen Jaana

Kokoomus

Akaan-Penttilä Eero
Hemmilä Pertti
Häkämies Jyri
Ihamäki Timo
Kanerva Seppo
Kantalainen Kari
Karpio Juha
Kokkonen Paula
Korhonen Riitta
Kummola Kalervo
Kuosmanen Pekka
Kurvinen Esko
Lehtimäki Jouni
Mäki-Hakola Pertti
Nepponen Olli
Nurmi Tuija
Ravi Pekka
Salo Petri
Seppälä Timo
Sjöblom Juhani
Tulonen Irja
Vahasalo Raija

Vasemmistoliitto

Kangas Matti
Puhjo Veijo
Turtiainen Pertti
Valpas Unto

RKP

Granvik Nils-Anders
Löv Pehr
Rosendahl Ola

Kristillisdemokraatit

Hiltunen Leea
Jääskeläinen Jouko
Kallis Bjarne
Kankaanniemi Toimi
Kemppainen Marja-Leena
Kärkkäinen Kari
Rauhala Leena
Räsänen Päivi
Seivästö Ismo
Smeds Sakari

sekä:

Aittoniemi Sulo (alk)
Vistbacka Raimo (ps)

Poissa

Elo Mikko (SDP)
Rask Maija (SDP)

Aula Maria Kaisa (Keskusta)
Korkeaoja Juha (Keskusta)
Ryynänen Mirja (Keskusta)

Dromberg Kaarina (Kokoomus)
Heinonen Olli-Pekka (Kokoomus)
Kanerva Ilkka (Kokoomus)
Koskinen Jari (Kokoomus)
Markkula-Kivisilta Hanna (Kokoomus)
Sasi Kimmo (Kokoomus)
Tiuri Martti (Kokoomus)
Viren Lasse (Kokoomus)

Immonen Mikko (Vasemmistoliitto)
       Tukijat / Stödjarna
(jätä myös oma tuen ilmauksesi)
Ehdokkaat / KandidaterKampanjan taustalla:

Sateenkaariyhteisöt ry

Seta ry

Yhteistyössä:
Regngbågsankan rf

Taustaa

Seta / vaalisivu

»Setan vaalitavoitteet
»Taustatietoa avioliittolaista
»Taustatietoa hlbt-poliittisesta ohjelmasta

ranneliike.net / vaalisivu:twitter

 
© Sateenkaariyhteisöt ry 2006 - 2019 • Kaikki oikeudet pidätetään. All rights reserved.