Rösta inte in homofobi i riksdagen! - Riksdagsvalet 17.4.2011

Riksdagsvalet hålls 17.4.2011. På förhand kan man rösta i hemlandet 6.-12.4. och i utlandet 6.-9.4. I valet väljs 200 riksdagsledamöter till Finlands riksdag.

Riksdagens 200 ledamöter och de partier som står bakom dem ska igen under en fyra års period fatta beslut som gäller Finland och finländarna. Riksdagens beslut inverkar på hur människornas jämställdhet och jämlikhet förverkligas.

Kampanjen Rösta inte in homofobi i riksdagen! påminner, att framsteg inom jämställdhet och jämlikhet inte är en självklar utveckling, utan för beslutsfattandet behövs människor som respekterar dessa värden.

Kampanjen lyfter fram till sexuella minoriteter och könsminoriteter anknutna frågor, om vilka det är bra att ta reda på kandidaternas uppfattningar före man besluter vem man ska rösta på.

Också att låta bli att rösta kan innebära en röst för homofobi, för en enda röst kan avgöra om en kandidat blir invald eller ett parti får ett (tilläggs)mandat.

Tre understrukna frågor

Följande tre frågor är i dessa val särskilt viktiga med tanke på hur jämlikhet och jämställdhet förverkligas.

En enda lag om parförhållanden för både heteropar och par av samma kön

För närvarande existerar i Finland två olika modeller för förbund som ingås av personer av samma och av olika kön: äktenskap och registrerat partnerskap. Ett registrerat partnerskap skiljer sig från äktenskap så, att

  • paret inte har automatisk rätt till gemensamt släktnamn
  • i den offentliga förvaltningens informationssystem åtskiljs äktenskap och registrerat partnerskap från varandra, likaså finns i en del av den offentliga förvaltningens blanketter vid punkten civilstånd separata kryss för dem som lever i äktenskap och dem i registrerat partnerskap, vilket i praktiken kan leda till "tvångs-outcoming"; läggningen avslöjas för utomstående även om man inte önskar det
  • man kan inte adoptera barn tillsammans

I praktiken är det enklaste sättet att trygga människornas jämlikhet och jämställdhet att förena de nuvarande två separata - men till sina innehåll rätt så sammanfallande - parinstitutionerna till en enda med likadana sekulära rättsverkningar.

Förutom lagar som tryggar jämställdheten behövs forskningsdata och stöd för välbefinnandet

Den lagstiftning som gäller sexuella minoriteter och könsminoriteter har utvecklats avsevärt under de senaste fyra decennierna. Ändå räcker inte ens de bästa av lagar, utan det behövs utredningar om välbefinnandet och åtgärder till stöd för detta. Av beslutsfattarna krävs politisk vilja att föra saken framåt.

Jämställdhet i arbetslivet och vardagen i övrigt kräver förutom lagar kapacitet att förverkliga dem. På servicesektorn behövs sakkunskap för att möta människor som hör till sexuella minoriteter eller könsminoriteter. I Finland behövs utbildning för myndigheterna, forskning om minoriteternas välbefinnande och verktyg till stöd för jämställdheten.

Translagens diskriminerande punkter måste slopas

Den nuvarande lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet innehåller diskriminerande drag och den kränker mänskliga rättigheter. I lagen krävs bl.a. att en person steriliseras före hans eller hennes kön kan rättas i de officiella registren. En gift person som korrigerar sitt kön måste i dag också ta skilsmässa från sin make eller maka.

       Tukijat / Stödjarna
(jätä myös oma tuen ilmauksesi)
Ehdokkaat / KandidaterKampanjan taustalla:

Sateenkaariyhteisöt ry

Seta ry

Yhteistyössä:
Regngbågsankan rf

Taustaa

Seta / vaalisivu

»Setan vaalitavoitteet
»Taustatietoa avioliittolaista
»Taustatietoa hlbt-poliittisesta ohjelmasta

ranneliike.net / vaalisivu:twitter

Jaa Facebookissa

 
© Sateenkaariyhteisöt ry 2006 - 2019 • Kaikki oikeudet pidätetään. All rights reserved.