Älä äänestä homofobiaa eduskuntaan! - Eduskuntavaalit 17.4.2011

Eduskuntavaalit toimitettiin 17. huhtikuuta 2011. Vaaleissa valittiin 200 kansanedustajaa Suomen eduskuntaan.

Puolueden paikkajako ja muutos edellisiin vaaleihin:

Kokoomus44 (-6)
SDP42 (-3)
Perussuomalaiset39 (+34)
Keskusta35 (-16)
Vasemmistoliitto14 (-3)
Vihreät10 (-5)
RKP9 (0)
Kristillisdemokraatit6 (-1)
ja Ahvenanmaan edustaja

» lue lisää vaalituloksesta

Kiitos Älä äänestä homofobiaa eduskuntaan -kampanjaa tukeneille!


Eduskunnan 200 kansanedustajaa ja heidän taustallaan olevat puolueet tekevät Suomea ja suomalaisia koskevia ratkaisuja taas yhden nelivuotiskauden. Eduskunnan päätökset vaikuttavat siihen, miten ihmisten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat.

Älä äänestä homofobiaa eduskuntaan! -kampanja muistuttaa, että yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon eteneminen ei ole itsestään selvää kehitystä, vaan päätöksentekoon tarvitaan näitä arvoja kannattavia ihmisiä.

Kampanja nostaa esiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyviä asioita, joihin liittyvät ehdokkaiden käsitykset on hyvä selvittää ennen päätöstä siitä, ketä äänestää.

Myös äänestämättä jättäminen voi olla ääni homofobialle, sillä ehdokkaan läpimeno tai jonkin puolueen saama (lisä)paikka eduskunnassa voivat olla kiinni yhdestä äänestä.

Kolme alleviivattua asiaa

Seuraavat kolme asiaa ovat seksuaalisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta erityisen merkittäviä näissä vaaleissa.

Yksi yhteinen avioliittolaki sekä hetero- että samaa sukupuolta oleville pareille

Tällä hetkellä Suomessa eri ja samaa sukupuolta olevien solmimille liitoille on kaksi erillistä järjestelyä: avioliitto ja rekisteröity parisuhde. Rekisteröity parisuhde eroaa avioliitosta siten, että

  • pariskunnalla ei ole automaattista oikeutta yhteiseen sukunimeen
  • julkishallinnon tietojärjestelmissä avioliitto ja rekisteröity parisuhde erotetaan toisistaan, samoin joissakin julkishallinnon lomakkeissa siviilisääty-kohdassa on erillinen ruksi avioliitossa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläville, joka käytännössä voi johtaa "pakko-outtaamisen"; suuntautuminen paljastuu ulkopuoliselle, vaikka ei haluaisikaan
  • lasta ei voi adoptoida yhdessä

Käytännössä helpoin tie turvata ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta on yhdistää nykyiset kaksi erillistä - mutta sisällöltään jokseenkin yhteineväistä - parisuhdeinstituutiota maallisilta oikeusvaikutuksiltaan yhdeksi.

Yhdenvertaisuuden takaavien lakien lisäksi tarvitaan tutkimustietoa ja hyvinvoinnin tukemista

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvä lainsäädäntö on kehittynyt viimeisen neljän vuosikymmenen aikana merkittävästi. Parhaatkaan lait eivät silti yksin riitä, vaan tarvitaan hyvinvoinnin selvittämista ja sen tukemista. Päättäjiltä tarvitaan poliittista tahtoa asian viemiseksi eteenpäin.

Yhdenvertaisuus työpaikoilla ja muualla arjessa vaatii lakien lisäksi potkua niiden toteuttamiseen. Palveluissa seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvan ihmisen kohtaaminen vaatii asiantuntevuutta. Suomessa tarvitaan viranomaisten kouluttamista, tutkimusta vähemmistöjen hyvinvoinnista ja keinoja yhdenvertaisuuden tukemiseen.

Translain ihmisoikeuksia loukkaavat kohdat on poistettava

Nykyinen laki transsukupuolisten ihmisten sukupuolen vahvistamisesta sisältää syrjiviä piirteitä ja loukkaa ihmisoikeuksia. Laissa mm. vaaditaan henkilön sterilisointia ennen kuin hänen sukupuolensa voidaan korjata virallisiin rekistereihin. Avioliitossa olevan sukupuoltaan korjaavan on nykyisin myös erottava puolisostaan tai mikäli puoliso antaa suostumuksensa, muutettava suhde rekisteröidyksi parisuhteeksi.


Tilaisuuksia vaalien alla

Sateenkaari-vaalipaneeli 7.4.2011 klo 18-20 Tampereella
Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus eduskuntatyössä; yhdenvertaisuus päätösten perustana
Väinö Linna -sali, Kalevantie 5, Tampereen yliopisto
» lue lisää

Vaaliaiheisia linkkejä

» mtv3.fi/vaalikone
» yle.fi/vaalikone11
» vaalikone.fi (HS.fi, avataan 21.3.2011)
» uusisuomi.fi/puouekone
» vaalit.fi - oikeusministeriön vaalisivusto

» Outi Hannula: Vaalit tulee – oletko valmis


       Tukijat / Stödjarna
(jätä myös oma tuen ilmauksesi)
Ehdokkaat / KandidaterKampanjan taustalla:

Sateenkaariyhteisöt ry

Seta ry

Yhteistyössä:
Regngbågsankan rf

Taustaa

Seta / vaalisivu

»Setan vaalitavoitteet
»Taustatietoa avioliittolaista
»Taustatietoa hlbt-poliittisesta ohjelmasta

ranneliike.net / vaalisivu:twitter

Jaa Facebookissa

 
© Sateenkaariyhteisöt ry 2006 - 2019 • Kaikki oikeudet pidätetään. All rights reserved.