Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuolivähemmistöt

Käsitteitä ja termistöä

 • Seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ihmiset, jotka ovat seksuaaliselta suuntautumiseltaan muita kuin heteroseksuaaleja (esimerkiksi homot, lesbot ja biseksuaalit).
 • Sukupuolivähemmistöihin taas kuuluvat ihmiset, jotka kokevat olevansa perinteiseen kaksinapaiseen mies-nais -jakoon osittain tai kokonaan kuulumattomia (esimerkiksi transsukupuoliset ja intersukupuoliset).
 • Biseksuaalisuus tarkoitaa sitä, että yksilön tunteman romanttisen, eroottisen ja seksuaalisen vetovoiman kohdistuminen toiseen ihmiseen ei riipu tämän sukupuolesta.
 • Ei-hetero tarkoittaa yleensä seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä (biseksuaaleja, homoja ja lesboja).
 • GLBT tai HLBT on lyhenne, joka tarkoittaa homoja, lesboja, biseksuaaleja ja trans-ihmisiä. Toisinaan lyhenteeseen liitetään myös I viittaamaan intersukupuolisuuteen. Joissain variaatiossa L on ensimmäisenä kirjaimena. Käsite "Sateenkaarikansa" tarkoittaa suunnilleen samaa kuin HLBTI.
 • Heteroseksuaalisuus tarkoitaa sitä, että yksilö voi tuntea romanttista, eroottista ja seksuaalista vetovoimaa "vastakkaista" sukupuolta edustavaa ihmistä kohtaan.
 • Homoseksuaalisuus tarkoitaa sitä, että yksilö voi tuntea romanttista, eroottista ja seksuaalista vetovoimaa omaa sukupuolta edustavaa ihmistä kohtaan.
 • Intersukupuolisuus tarkoittaa sitä, että henkilöllä on molempien sukupuolten ruumiillisia sukupuoliominaisuuksia synnynnäisesti tai että hänen biologinen sukupuolikaksinaisuutensa tulee esiin murrosiässä.
 • Lesbo on naispuolinen homoseksuaalinen ihminen. Joskus puhutaan myös sappholaisuudesta.
 • Transgender voi kokea olevansa sukupuoleton, sukupuoleltaan määrittelemätön tai yhdistelmä miehisenä ja naisellisena pidettyä ruumiillisuutta, tyyliä ja persoonan piirteitä.
 • Transsukupuolisuus tarkoittaa voimakasta kokemusta ristiriidasta oman biologisen ja kokemansa sukupuolen välillä. Yksi mahdollisuus ratkaista ristiriita on sukupuolenkorjausprosessi.
 • Transvestismi tarkoittaa sukupuolista halua esiintyä "vastakkaisen" sukupuolen edustajana, etenkin pukeutumalla sen vaatteisiin.
 • Transihmiset on yleisnimitys transsukupuolisille, transgendereille ja transvestiiteille.

Lue lisää...

Homoseksuaalisuus tarkoitaa sitä, että yksilö tuntee romanttista, eroottista ja seksuaalista vetovoimaa ensisijaisesti omaa sukupuolta edustavaa ihmistä kohtaan. Naisten homoseksuaalisuutta kutsutaan lesboudeksi. Homoseksuaalisuuden nimitys arkikielessä on homous, eli homoseksuaalinen ihminen on arjen kielessä homo.

Sana koostuu kreikan samaa tarkoittavasta sanasta homo ja latinan sukupuolta tarkoittavasta sanajuuresta sex. Samaa kantaa on myös sukupuolista kanssakäymistä eli seksin harjoittamista tarkoittava sana, mutta käsitteiden välille ei voi suoraan vetää yhtäläisyysmerkkiä. Ilmaisu "homoseksuaalinen" on peräisin vuodelta 1869, kun homoseksuaalisten ihmisten oikeuksiin erikoistunut asianajaja Karl Heinrich Ulrichs muodosti sen erästä oikeudenkäyntiä varten.

Kuka on homo?

Homoseksuaalisuuden, biseksuaalisuuden ja heteroseksuaalisuuden raja-aidat ovat häilyviä. Kaiken lisäksi eri kulttuureissa ajatus seksuaalisesta suuntautumisesta tulkitaan aivan eri tavoin. Meikäläisessäkin kulttuurissa joku voi pitää itseään biseksuaalina, vaikka tunteet ja teot ovat toteutuneet aina vain puhtaasti hetero- tai homoseksuaalisena. Toisaalta jollain puhtaasti heterona tai homona itseään pitävällä voi olla menneisyydessä myös nykyisestä poikkeavia suhteita tai tunteita. Eikä ole mitenkään tavatonta, että silloin tällöin miehen kanssa seksiä harrastava mies mieltää itsensä täysin heteroksi - ei biseksuaaliksi, saati homoksi.

Homo ja hetero eroavat toisistaan vain siinä, että homo voi ihastua, rakastua, kiintyä - ja tuntea fyysistäkin vetovoimaa omaa sukupuolta olevaan, kun heterolla nämä tunteet kohdistuvat ensisijaisesti "vastakkaista" sukupuolta olevaan.

Paljonko homoseksuaalisesti suuntautuneita on?

Homoseksuaalisesti suuntautuneita eli homoja arvellaan olevan neljästä kuuteen prosenttia väestöstä. Erilaisten tutkimusten antamat luvut poikkeavat huomattavasti toisistaan, tutkimustavasta ja kysymyksenasettelusta riippuen. Haitari on alle prosentista kymmeniin prosentteihin. Asiaan vaikuttaa myös se, että homoseksuaalisuutensa voi määrittää vain yksilö itse. Tarkkaa vastausta on mahdoton antaa, sillä mitään yleispätevää "homousmittaria" tai "homotestiä" ei ole olemassa.

Missä homoja on?

Homoja on kaikkialla, joka maassa. Suomalaisittain ajateltuna joka kunnassa, kaikissa yhteiskuntaluokissa, kaikissa ammateissa, jokaisessa koulussa, niin julkimoissa kuin tavallisessa kansassa. Suomessa ja kansainvälisestikin homoväestöä on suhteessa eniten kaupungeissa, erityisesti suurissa kaupungissa, sillä suuret paikkakunnat ovat usein pikkupaikkoja vapaamielisempiä ja vähemmän nurkkakuntaisia, jolloin suuriin kaupunkeihin on helppo lähteä "pakolaiseksi".

Mikä aiheuttaa homoseksuaalisuuden?

Yhtä hyvin voi miettiä, mikä aiheuttaa heteroseksuaalisuuden. Kun asiaa on tutkittu, ei seksuaalisen suuntautumisen vaihtelua ole voitu tyhjentävästi selittää. Oletettavasti taipumuksen perimmäinen syy on synnynnäinen (esim. perintötekijät ja äidin raskaudenaikainen hormoonitoiminta). Syntymän jälkeiset asiat (esim. ympäristön asenteet ja kulttuuriympäristö) vaikuttavat siihen, tuleeko taipumus esiin ja miten se tulee esiin. Suuntautumisessa ei ole kyse valinnasta, mutta suuntautumisen mukaan eläminen tietysti sellainen on.

Seksuaalisen suuntautumisen vaihtelua voi monessa suhteessa ajatella luonnonvaihteluna. Monissa kulttuureissa ei-heterolle suuntautumiselle on usein erilaisiin (etenkin uskonnollisiin, mutta myös biologisiin ja yhteiskunnallisiin) perusteluihin vedoten annettu heteroseksuaalisuutta pienempi arvo. Näin ei kuitenkaan ole aina. On kulttuureita, joissa ei-hetero suuntautuminen on hyväksytty inhimillinen ominaisuus ominaisuuksien joukossa.

Lue lisää...

 
© Sateenkaariyhteisöt ry 2006 - 2019 • Kaikki oikeudet pidätetään. All rights reserved.